Thursday, June 6, 2013

BARAYE KHAAS MASAIL (3 CHILLOO KA AMAL + DUA E NIZAMI)

3 CHILLOO KA AMAL
DUA E NIZAMI

HAFT WAZIFA E NIZAMI


MAKTUB E NABI صل اللہ علی والہ وسلم BA NAAM JINNAT


ARIZAH BA NAAM QADI YAL HAJAAT


NUQOOSH - HIFIZAH BARHANAY K LYE, BAY QASOOR KI RIHAIE

HIFIZAH BARHANAY K LYE
BAY QASOOR KI RIHAIE

NUQOOSH -GUMSHUDGI E ZIWRAAT, TRANSFER RUKWANAY K LIYE

GUMSHUDGI E ZIWRAAT
TRANSFER RUKWANAY K LIYE

NUQOOSH - ZAMANH E WILADAT KA SIFLI

ZAMANH E WILADAT KA SIFLI

NUQOOSH -Printing KAROBAAR THUP, NAQASH BARAYE TIJARTI MUSAFIR

Printing KAROBAAR THUP
NAQASH BARAYE TIJARTI MUSAFIRNUQOOSH - NAQASH E HAA MEEM SITTAH

NAQASH E HAA MEEM SITTAH

NUQOOSH -FATAH NAMAH

FATAH NAMAH

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e BAYHOSHI

Hisar e BAYHOSHI

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e FALIG + Hisar Brae ANDAISHA E GRIFTARI WA RUSWAI

Hisar e FALIG
Hisar Brae ANDAISHA E GRIFTARI WA RUSWAI

HISARAT E NIZAMIA - Hisar e NISWANI AMRAAZ +Hisar e FALIJ

Hisar e NISWANI AMRAAZ
Hisar e FALIJ

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e NAFSIATI AMRAAZ + AYAAT ELM

Hisar e NAFSIATI AMRAAZ
AYAAT ELM

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e Bukhar + Hisar e Sifli+Hashraat

Hisar e Bukhar
Hisar e Sifli+Hashraat


HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e NAAF

Hisar e NAAF

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e Aasaib + Hisar e Rasouli

Hisar e Aasaib
Hisar e Rasouli

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e BASARAT + Hisar e JUZAAM

Hisar e BASARAT
Hisar e JUZAAM

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e UMM E ALI FATIMA BINT E ASAD (r.a)

Hisar e UMM E ALI FATIMA BINT E ASAD (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e NAZAFUT

Hisar e NAZAFUT

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e ASAM (r.a) + Hisar e BAQRAH

Hisar e ASAM (r.a)
Hisar e BAQRAH

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e JIBREEL (a.s) + Hisare ABU AL ABBAS (r.a)

Hisar e JIBREEL (a.s)
Hisare ABU AL ABBAS (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e NOOH (a.s)

Hisar e NOOH (a.s)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e ABBASI (r.a) + Hisar e MEMONA (r.a)

Hisar e ABBASI (r.a)
Hisar e MEMONA (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e ABBASI (r.a)

Hisar e ABBASI (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e USMANIA (r.a)

Hisar e USMANIA (r.a)


HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e HIJAZI (r.a)

Hisar e HIJAZI (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e Salman Farsi (r.a)

Hisar e Salman Farsi (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e SAIFULLAH (r.a)

Hisar e SAIFULLAH (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e ALI (r.a)

Hisar e ALI (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e NIZAMI + Hisar e UMER (r.a)

Hisar e NIZAMI
Hisar e UMER (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e OVAISI (r.a)

Hisar e OVAISI (r.a)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e SULEMANI (a.s)

Hisar e SULEMANI (a.s)

HISARAAT E NIZAMIA - Hisar e AMRAA TUL IMRAN + Hisar e AYATUL KURSI

Hisar e AMRAA TUL IMRAN
Hisar e AYATUL KURSI

HISARAAT E NIZAMIA - Hisaar e KHADIJA (r.a) + Hisaar e HAWWA (s.a) + Hisaar e HAFSAH (r.a)

Hisaar e KHADIJA (r.a)
Hisaar e HAWWA (s.a)
Hisaar e HAFSAH (r.a)

HISARAAT E NIZAMI - Hisar e MARYAM (s.a) + Hisar e HAJRAH (s.a) + Hisar e UMM E SALMA (r.a)

Hisar e MARYAM (s.a)
Hisar e HAJRAH (s.a)
Hisar e UMM E SALMA (r.a)

HISARAAT E NIZAMI - HISAR E FATMI (r.a) + HISAR E AYESHA (r.a)

HISAR E FATMI (r.a)
HISAR E AYESHA (r.a)